Home » Visie

Visie

De Antoniusschool is opgericht in 1910. Toen was de naam St. Antoniusschool. De school is genoemd naar de heilige Antonius, een priester die in de dertiende eeuw in Portugal leefde. Omdat Antonius opkwam voor kinderen en vond dat kinderen beschermd moesten worden hebben veel scholen de naam Antonius gekregen. Het gebouw stond aan de Kudelstaartseweg, ongeveer waar nu Antoniushof is. De school telde zes lokalen en de gymlessen werden gegeven in het verenigingsgebouw naast de school. De kleuterschool is later opgericht. De kleuters vonden in eerste instantie een plekje op het podium van dit verenigingsgebouw en kregen vervolgens een eigen gebouw onder de naam Dwerghorst. In 1976 verhuisde de lagere school naar de Mijnsherenweg 199. In die tijd lag deze plek aan de rand van het dorp. Ook in die tijd waren er drie scholen in Kudelstaart. De openbare school stond naast de Antoniusschool, de Christelijke school stond aan de Hoofdweg. Sinds het schooljaar 2009/2010 is de school gehuisvest in de Rietlanden. De school is onderdeel van het gebouw “de  Rietpluim”. In dit gebouw zijn ook de openbare school, OBS Kudelstaart, en kinderdagopvang van Solidoe gehuisvest en er is in het gebouw een gymzaal.

Onderwijsopvatting

MISSIE: Waarom wij bestaan…
Het verzorgen van primair onderwijs in Kudelstaart en omstreken vanuit een katholieke grondslag. Binnen de context waarin wij werken, zien wij de leerlingen als de eerste belanghebbende. Ons motto: ‘Iedereen laten ervaren dat het goed is zoals je bent! Je mag er zijn!’

VISIE: Als leerlingen onze school verlaten…
Wij streven ernaar dat iedere leerling die onze school verlaat, zelfvertrouwen heeft en zich goed voelt zoals hij of zij is, dat vinden wij belangrijker dan hoge Cito scores. Succes zit bij ons niet alleen in de leerresultaten van taal en rekenen, maar vooral ook in de opbrengsten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op dat wat de maatschappij van ze verwacht.

Wat ons uniek maakt is dat wij zo snel als dat kan onze leerlingen de verantwoordelijkheid willen geven over zijn of haar eigen ontwikkeling (leerproces) en dat we willen investeren in dat wat een leerling aan talenten heeft.

Waar wij in geloven…

 • Iedere leerling is uniek. Leerlingen moeten gelukkig zijn en zelfvertrouwen hebben. Wij als Antoniusschool halen het maximale uit iedere leerling. In al onze afwegingen redeneren wij vanuit het belang van het kind.
 • Leerlingen zo snel als dat kan verantwoordelijk maken voor zijn of haar leerproces.
 • Goede leerkrachten maken het verschil. Niet alleen de leerling maar ook alle leerkrachten zijn en blijven uniek bij ons en krijgen ruimte voor hun eigen stijl.
 • Ouders zijn zeer belangrijke partners tijdens de schooltijd van hun kinderen. Wij schakelen ze graag en dankbaar in op allerlei terreinen binnen de schoolorganisatie (van overblijf tot bestuur/bevoegd gezag).
 • De school (schoolorganisatie, gebouw, systemen, directie etc.) ondersteunt optimaal de belanghebbenden leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Wij (leerling, leerkracht, ouder en school) leren van elkaar. Dat kan alleen in een omgeving waarin alle betrokkenen zich veilig en vertrouwd voelen, zodat het geven en ontvangen van feedback één van de kerncompetenties zal zijn en blijven.

Wij zijn een katholieke school omdat…

 • Wij geloven in het goede van de mens: iedereen is voor ons gelijk.
 • Ons leven is leuk en verdient gevierd te worden. Wij geven het stilstaan bij en het vieren van belangrijke gebeurtenissen en feesten uit de katholieke geschiedenis een prominente plek binnen onze school.
 • Wij verzorgen de (niet verplichte) deelname aan de eerste communie.
 • Wij behandelen in alle groepen de verhalen uit de Bijbel en proberen samen met de leerling deze te vertalen naar de wereld van nu.
 • Daarnaast staat de school open voor alle andere geloven en culturen. Tijdens de lessen worden deze andere geloven en culturen ook behandeld.

De pijlers van onze kernwaarden… Groeien, respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid en transparantie.
Toepassing van deze pijlers door de hele school maakt de unieke sfeer van de Antoniusschool.

 

 

In de onderstaande video blikken wij terug op het afgelopen schooljaar. We hebben gewerkt aan de doelen die staan beschreven in het Jaarplan.