Openingsviering: Elkaar terugvinden

Op donderdag 9 september gingen we met alle groepen, verdeeld over 4 vieringen, weer naar de kerk om het schooljaar te openen. Het thema was dit jaar: Elkaar terugvinden.
Meester Danny, meester Eric en juf Geeske heetten ons welkom met een mooi verhaal. Pastor Marco las ons een verhaal uit de Bijbel voor over tien zilveren euro’s, waarin een vrouw een munt verloor en weer terugvond. Via de PowerPointpresentatie konden de kinderen plaatjes bij het verhaal zien. Ook had iedere klas weer een wens voor het nieuwe schooljaar bedacht. Twee
kinderen uit elke klas mochten de wens voorlezen bij de microfoon. We zongen samen liedjes die we in de klas goed geoefend hadden en er werd een gedicht voorgelezen door groep 8. Pastor Marco sloot de viering af met een gebed en na het Antoniuslied dat door de kerk galmde gingen we weer samen op weg naar school om er een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.