Nieuwsbrief 8

Hier is de nieuwe nieuwsbrief. Dit keer hebben we het onder andere over:

  • Parro en de 10-minutengesprekken
  • Studiedagen van het team
  • De opening van het zebrapad en insectenhotel
  • Het vakantierooster van schooljaar 2021/2022
  • Aanmelding van broertjes en/of zusjes
  • En natuurlijk weer over het 111-jarig bestaan van onze school

Klik snel op deze link om het nieuws te lezen.