Nieuwsbrief 1

U kunt hier de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar lezen.

In de verzonden Nieuwsbrief stond onder het kopje Studiemomenten team een foutje. Er stond 18 oktober maar dit valt op een zondag. We bedoelden 28 oktober (de woensdag). Excuses voor de verwarring.