Home » MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten drie teamleden en drie ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Samenstelling

Dit is de samenstelling van de MR;
Leerkrachten; Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld, Erica Hermans, José van der Laan
Ouders; Rene Groen (ouder uit 1/2E, 4D), Renske Peters (ouder uit 1/2F, 5C, 6D), Margriet Zethof (ouder uit 5A, 8B), Allard Kernkamp (ouder uit 1/2C, 5A)

Notulen

Notulen MR 31-01-2022
Notulen MR 11-02-2020

Bestanden

MR Reglement SKOA
MR Statuut SKOA
MR Huishoudelijk reglement