Home » MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten vier teamleden en vier ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Samenstelling

Dit is de samenstelling van de MR;
Leerkrachten; Daniëlle Griffioen – Eri-Cha Wong-Chung – Erica Hermans – Lisa van Kempen
Ouders; René Groen, Marleen Groot Rouwen (voorzitter), Charlotte Op ten Noort-Wassenberg (vice-voorzitter), Göran van der Laarse

Notulen

Notulen MR 18-09-2023
Notulen MR 12-06-2023
Notulen MR 10-10-2023

Bestanden

MR Reglement SKOA
MR Statuut SKOA
MR Huishoudelijk reglement