Home » MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten vier teamleden en vier ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Samenstelling

Dit is de samenstelling van de MR;
Leerkrachten; Daniëlle Griffioen – Eri-Cha Wong-Chung – Erica Hermans – Lisa van Kempen – José van der Laan (aftredend)
Ouders; Rene Groen (ouder uit 4a en 7d), Renske Peters (ouder uit 5b en 8c), Marleen Groot Rouwen (ouder uit 2f en 5c), Allard Kernkamp (ouder uit 4b en 8a)

Notulen

Notulen MR 13-12-2022
Notulen MR 10-10-2022
Notulen MR 31-01-2022

Bestanden

MR Reglement SKOA
MR Statuut SKOA
MR Huishoudelijk reglement