Algemene Informatieavond

Donderdag 18 juni waren wij digitaal bij u via de onderstaande video. In de video de volgende onderdelen;

  1. Ouderraad, Boekenspaarplan en Medezeggenschapsraad
  2. Terugblik op het afgelopen schooljaar
  3. Vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar
  4. Formatie en lokaalindeling 2020-2021