Openingsviering: Elkaar terugvinden

Op donderdag 9 september gingen we met alle groepen, verdeeld over 4 vieringen, weer naar de kerk om het schooljaar te openen. Het thema was dit jaar: Elkaar terugvinden.
Meester Danny, meester Eric en juf Geeske heetten ons welkom met een mooi verhaal. Pastor Marco las ons een verhaal uit de Bijbel voor over tien zilveren euro’s, waarin een vrouw een munt verloor en weer terugvond. Via de PowerPointpresentatie konden de kinderen plaatjes bij het verhaal zien. Ook had iedere klas weer een wens voor het nieuwe schooljaar bedacht. Twee
kinderen uit elke klas mochten de wens voorlezen bij de microfoon. We zongen samen liedjes die we in de klas goed geoefend hadden en er werd een gedicht voorgelezen door groep 8. Pastor Marco sloot de viering af met een gebed en na het Antoniuslied dat door de kerk galmde gingen we weer samen op weg naar school om er een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.

Nieuwsbrief 2

Hier leest u de tweede Nieuwsbrief van het schooljaar.

Schooljaar 2021-2022

De onderstaande bestanden zijn voor het schooljaar 2021-2022.

Lokaalindeling 2021-2022
Gymrooster 2021-2022
Jaarrooster 2021-2022
Groepsleerkrachten 2021-2022

Algemene Ouderavond

Donderdag om 19:30 LIVE!

Tijdens deze uitzending blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit. De nieuwe leerkrachten stellen zich voor en ‘de opstelling’ voor het komende schooljaar wordt bekend. In een uitzending van een half uur bent u helemaal bij. Tot donderdagavond 19:30 uur.

Antonius Actueel

De nieuwe schoolgids staat online.

Link Moo-omgeving

Contactgegevens

Zonnedauwlaan 59
1433 WB Kudelstaart
0297-322819
antonius@rkantonius.nl