Home » Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 enthousiaste ouders die door ouders op de algemene ouderavond worden gekozen. Een lid wordt gekozen voor 3 jaar waarna een volgende periode van 3 jaar kan volgen. De ouderraad houdt zich onder ander bezig met:

  • Het organiseren van allerlei feesten die het onderwijs voor uw kind(eren) aantrekkelijker maken;
  • Het organiseren van ouderavonden en sportactiviteiten.

De ouderraad vergadert eenmaal per maand en dan is er altijd een afvaardiging van het team aanwezig. De ouderraad heeft een ondersteunende functie, dit is een wezenlijk andere functie dan die van de Medezeggenschapsraad. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij alle beleidsplannen die door de school ontwikkeld worden.

Meer informatie vindt u in de Schoolgids.

Samenstelling

Van links naar rechts:

Kim Bon (penningmeester), Saskia Reijns, Rick Sollman, Margriet Zethof, Jeff Haspels, Ilona Swartjes, Brenda Bijlemeer, Jannie de Groot.

Onder van links naar rechts: Auke Maarse (voorzitter), Rutger Noorlander, Wieke Hoogsteen (secretaris), Esther van Laer.
Niet op de foto, Bart Kabout.

 

Boekenspaarplan

Ook organiseert de ouderraad het Boekenspaarplan. Dit betekent dat kinderen elke woensdag een klein bedrag kunnen sparen voor een boek. Dat boek kiezen de kinderen zelf uit en op het moment dat het benodigde bedrag bij elkaar gespaard is, krijgt het kind het boek mee naar huis. We willen daarmee het lezen stimuleren.

Bestanden

Notulen Algemene ouderavond 2017-2018