Home » MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten drie teamleden en drie ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Samenstelling

Dit is de samenstelling van de MR;
Leerkrachten; Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld, Erica Hermans, José van der Laan
Ouders; Rene Groen, Renske Peters

Verkiezingen MR mei 2019

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de MR op zoek naar twee nieuwe leden om u als ouders te vertegenwoordigen. Vier ouders hebben zich voor deze twee plaatsen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat we verkiezingen gaan houden. In de bijlage stellen de vier beschikbare ouders zich aan u voor.

Op 9 mei heeft uw oudste kind bij ons op school een stembiljet meegekregen. Op dit stembiljet kunt u aangeven welke twee ouders uw stem krijgen. Dit biljet kunt u tot uiterlijk donderdag 23 mei inleveren bij de leerkracht van uw kind of in de stembus bij de hoofdingang van de school.

Notulen

Notulen MR 02-04-2019
Notulen MR 12-02-2019
Notulen MR 06-11-2018
Notulen MR 25-09-2018

Bestanden

MR Verkiezingen mei 2019

MR Reglement SKOA
MR Statuut SKOA
MR Huishoudelijk reglement