Home » MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten drie teamleden en drie ouderleden in de MR. De MR staat altijd open voor uw vragen en opmerkingen. Vanuit de MR wordt u via de website van ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Samenstelling

Dit is de samenstelling van de MR;
Leerkrachten; Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld, Erica Hermans, José van der Laan
Ouders; Elize Botermans, Rene Groen, Renske Peters

Verkeerssituatie

We zijn als MR voortdurend alert op de verkeerssituatie rondom school. Zo zijn we voortdurend overleg met de gemeente over de bestaande verkeerssituatie. Daarnaast hebben we aangegeven aan de gemeente dat we het fijn zouden vinden als ze willen nadenken over de verkeerssituatie rondom de overgang van de Midvoordreef over de Mijnsherenweg naar de Zwanebloemweg. Ook daar maken wij ons als MR zorgen over. Over het vervolg van ons contact met de gemeente houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Notulen

Notulen MR 02-04-2019
Notulen MR 12-02-2019
Notulen MR 06-11-2018
Notulen MR 25-09-2018

Bestanden

MR Reglement SKOA
MR Statuut SKOA
MR Huishoudelijk reglement