Home » Lesstof

Lesstof

Op deze pagina kunt u bekijken welke lesstof er door de methode wordt aangeboden voor de vakken rekenen, spelling en taal (en lezen in groep 3). Deze vakken zijn gekozen omdat er bij deze vakken het meest concreet informatie gegeven kan worden. Voor meer informatie over de leerdoelen waar wij hier op school aan werken, verwijzen wij u naar de site van SLO waar de kerndoelen staan beschreven. Enkele documenten van taal en spelling hebben kleine lettertjes, een zoomfunctie biedt dan uitkomst.