Jaarplanfilm 2017-2018

In de bovenstaande video blikken wij terug op het afgelopen schooljaar. We hebben gewerkt aan de doelen die staan beschreven in het Jaarplan.