15 maart

Vandaag is de landelijke onderwijsstaking. Verschillende onderwijsbonden hebben hiertoe opgeroepen vanwege achterblijvende investeringen in het onderwijs. De school is vandaag anders begonnen dan normaal. Een volle klas met meer kinderen dan normaal (zoals tijdens de start van de dag) zou een gevolg kunnen zijn van het lerarentekort dat volgens de prognose zal toenemen.

Gelukkig hebben wij op de Antoniusschool geen groepen naar huis hoeven sturen en is het verdelen van klassen een echte zeldzaamheid. Op scholen om ons heen zijn deze maatregelen minder zeldzaam. Ook op de Antoniusschool zijn er wel eens collega’s afwezig door ziekte, studie of een andere reden. In de ochtend maken wij een afweging hoe wij de vervanging regelen en hierbij denken wij steeds aan het belang van de kinderen.

Klik op ‘meer’  voor meer informatie

Onze school is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door ouders van de Jozefschool, de Oosteinderschool en onze school. Dit zijn professionals maar doen dit vrijwillig. Dit betekent dat al het geld wat vanuit Den Haag binnenkomt, direct ten goede komt aan de scholen en niet gaat naar een bovenschools bureau. De consequentie hiervan is dat wij meer financiële mogelijkheden hebben dan de gemiddelde basisschool. Wij kunnen hierdoor extra leerkrachten benoemen die kunnen ondersteunen en, in het geval van ziekte, vervangen. Daarnaast geeft het bestuur ons alle ruimte voor verdere professionele ontwikkeling. Dit waarderen wij enorm.

Mede door genoeg personeel wordt door collega’s ervarendat we op de Antoniusschool een speciale situatie hebben waarin leerkrachten met plezier naar het werk gaan. Zo kunnen wij het beroep waar wij voor hebben gekozen met enthousiasme uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Team Antonius